Algemeen

Aanbiedingsbrief

Beste leden van de raad,

Met genoegen bieden we u hierbij de kadernota 2024 aan. Deze kadernota is een belangrijke stap voor het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord “Samen kunnen we veel aan". In de begroting 2024 willen we de randvoorwaarden creëren om te kunnen investeren in de kracht van de Lingewaardse samenleving. We zorgen ervoor dat de buitenruimte waar onze inwoners in leven ook de komende decennia op het huidige kwaliteitsniveau blijft. We willen voldoende financiële ruimte creëren zodat we door kunnen gaan met het op peil houden van de kwaliteit van de scholen waar onze kinderen zich ontwikkelen.  

We vinden het belangrijk dat onze kernen leefbaar blijven voor de huidige en toekomstige generaties. Dat het in elke kern fijn leven is. Een leefomgeving waar inwoners zich verbonden voelen met de kern, andere inwoners kunnen ontmoeten en waar nodig voor elkaar kunnen zorgen. Dit vraagt om een omgeving met voldoende voorzieningen. We investeren daarom de komende jaren stevig in verschillende (nieuwe) culturele accommodaties en sportaccommodaties. We zorgen er hierdoor voor dat in de kernen voldoende ruimte is voor ontmoeten, ontspannen, sporten en bewegen.

Om deze investeringen in de samenleving te kunnen financieren, hebben we een set aan dekkingsmaatregelen opgesteld. Hierbij kiezen we er bewust voor om géén ingrepen te doen in onze sociale voorzieningen en lokale subsidies. De investeringen zorgen voor een positieve impuls in de leefomgeving van al onze inwoners. We vinden het daarom passend om de OZB beperkt, met 1,5% per jaar, te verhogen naast de reguliere prijsindexatie. Daarnaast stellen we voor om de reservepositie van de gemeente aan te passen ter dekking van de investeringen. Zonder dat we onverantwoord risico lopen kunnen we deze positie aanpassen. We blijven in staat om toekomstige verplichtingen en risico's af te dekken.

Met deze kadernota laten we zien dat we samen veel aan kunnen en dat we ons elke dag weer inzetten om te zorgen dat het mooi leven is in Lingewaard!

Lingewaard, 6 juni 2023

Burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2023 08:44:03 met de export van 06/27/2023 08:35:02