Financiën

Saldo meerjarenbegroting

Nieuw saldo meerjarenbegroting

Vanuit het genoemde saldo meerjarenbegroting in het hoofdstuk 'huidige financiële situatie’ zijn de hiervoor beschreven ontwikkelingen verwerkt:

  • Ontwikkelingen bestaand beleid;
  • Ontwikkelingen van nieuw beleid voortkomend uit coalitieakkoord;
  • Maatregelen ter dekking van deze ontwikkelingen.

Na verwerking van deze punten ziet het saldo meerjarenbegroting er als volgt uit:

MEERJARENBEGROTING 2024-2027

Investering

2024

2025

2026

2027

Saldo MJB

432.600

449.900

-988.100

-1.786.100

Ontwikkelingen bestaand beleid

Voorzieningen

-1.678.000

-1.678.000

-1.678.000

-1.678.000

Gemeentelijk Mobiliteitsplan

0

0

0

0

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

14.600.000

-1.392.000

-1.392.000

-1.527.000

-412.000

Omgevingswet

-200.000

-200.000

-50.000

Subtotaal Ontwikkelingen bestaand beleid

14.600.000

-3.270.000

-3.270.000

-3.255.000

-2.090.000

Ontwikkelingen nieuw beleid

Investeringen in

* Huissen

36.973.000

0

-53.600

-53.600

-1.812.200

* Bemmel

5.600.000

0

-275.000

-275.000

-425.000

* Haalderen

1.400.000

0

0

0

-100.000

* diverse kernen

800.000

0

0

-44.000

-44.000

Subtotaal Ontwikkelingen nieuw beleid

44.773.000

0

-328.600

-372.600

-2.381.200

Dekkingsplan

Onroerend zaakbelasting

198.000

399.000

603.000

811.000

Toeristenbelasting

0

25.000

50.000

67.000

Verblijfsbelasting

0

0

100.000

100.000

Kosten ODRA

50.000

50.000

50.000

50.000

Bouwleges

200.000

200.000

300.000

300.000

WMO-budget

250.000

250.000

250.000

250.000

Inzet exploitatiereserve

750.000

750.000

750.000

750.000

Inzet stelpost prijsontwikkeling t.b.v. IHP

122.000

122.000

314.000

506.000

Incidentele dekking in begr. 2024 locatie gebonden kosten IHP

1.270.000

1.270.000

1.260.000

Incidentele dekking in begr. 2024 omgevingswet

200.000

200.000

50.000

Subtotaal Dekkingsplan

0

3.040.000

3.266.000

3.727.000

2.834.000

Saldo meerjarenbegroting 2024-2027

59.373.000

202.600

117.300

-888.700

-3.423.300

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2023 08:44:03 met de export van 06/27/2023 08:35:02